شخصی قصد خرید ماشین دارد و به فروشنده مراجعه می کند، اما وسع خرید نقدی و پرداخت به صورت یکجا را ندارد. در این میان شخص سومی به عنوان شخص شرایط گذار حاضر به پرداخت مبلغ نقد به فروشنده و دریافت از خریدار به صورت اقساط به اضافه سه درصد اضافه تر از مبلغ نقدی به صورت چند فقره چک بسته به توان شخص خریدار دریافت می شود. دریافتی شخص سوم حرام است یا حلال؟

پرسش
شخصی قصد خرید ماشین دارد و به فروشنده مراجعه می کند، اما وسع خرید نقدی و پرداخت به صورت یکجا را ندارد. در این میان شخص سومی به عنوان شخص شرایط گذار حاضر به پرداخت مبلغ نقد به فروشنده و دریافت از خریدار به صورت اقساط به اضافه سه درصد اضافه تر از مبلغ نقدی به صورت چند فقره چک بسته به توان شخص خریدار دریافت می شود. دریافتی شخص سوم حرام است یا حلال؟ در ضمن شخص سوم می تواند تا پاس شدن چک ها ماشین و بنام خودش بزند ولی اغلب به خاطر افزایش هزینه ها  تغییر نام انجام نمی شود.
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
در صورتی که معاملات جداگانه باشد که برای خود خریداری کند و چون مالک شد به دومی بفروشد، مانعی ندارد