شخصی با خانمش اختلاف داشته و عشایر بودند و فاصله زیادی با مراکز درمانی و حتی دسترسی به خودرو و اورژانس نداشته بودند که متاسفانه متهم با تفنگ اقدام به مجروح نمودن خانم خود از ناحیه پا مینماید که بر اثر خونریزی زوجه فوت نموده است. بنظر حضرت عالی قتل عمد است؟

پرسش
شخصی با خانمش اختلاف داشته و عشایر بودند و فاصله زیادی با مراکز درمانی و حتی دسترسی به خودرو و اورژانس نداشته بودند که متاسفانه متهم با تفنگ اقدام به مجروح نمودن خانم خود از ناحیه پا مینماید که بر اثر خونریزی زوجه فوت نموده است. بنظر حضرت عالی قتل عمد است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
چون از خصوصیات بی خبر هستیم نمی توانیم جواب قطعی بدهیم، ولی ظاهرا قتل عمد است.