من تا به حال در مساله خمس از مرجع تقلیدم آقای سیستانی تقلید نکرده ام آیا میتوانم در این مساله به یک مرجع مساوی رجوع نمایم؟ در مورد عدول در برخی مسائل چطور؟

پرسش
سلام من تا به حال در مساله خمس از مرجع تقلیدم آقای سیستانی تقلید نکرده ام آیا میتوانم در این مساله به یک مرجع مساوی رجوع نمایم؟ در مورد عدول در برخی مسائل چطور؟ عده ای میگویند اگر دو مجتهد مساوی باشند رجوع یا عدول اشکالی ندارد و عده ای میگویند فتوای آیت الله سیستانی این است که از مرجع مساوی به مساوی در صورتی می توانید رجوع یا عدول کنید که با یکدیگر اختلاف فتوا نداشته باشند.لطفا راهنمایی فرمایید.
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
وقتی از مرجعی تقلید کردید باید در تمام مسائل عمل کنید.
8995
مطرح شده توسط: فرشید بدری