آیا قرار دادن تمام سر زیر دوش آب (دوش‌های متعارف که به صورت آبپاش، آب روی سر ریخته می شود) به طوری که آب تمام سر را فرا بگیرد باعث بطلان روزه می‌شود؟

سلام علیکم یکی از مبطلات روزه فرو کردن تمام سر زیر آب است. آیا قرار دادن تمام سر زیر دوش آب (دوش‌های متعارف که به صورت آبپاش، آب روی سر ریخته می شود) به طوری که آب تمام سر را فرا بگیرد باعث بطلان روزه می‌شود؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
احتیاط کنند.
8942
مطرح شده توسط: محسن مقدس زاده