بعضی از مردم که مشکل نازایی دارند (یا حتی ندارند) ؛ کودکان بی سرپرست را از آسایشگاه ها به فرزندی میگیرند. حال اینکه بعضا این کودکان از سن شیر هم گذشته اند آیا این کودکان به آنها محرم میشوند؟ راهی برای محرمیت وجود دارد؟

پرسش
سلام علیکم و رحمة الله دیده میشود ، بعضی از مردم که مشکل نازایی دارند (یا حتی ندارند) ؛ کودکان بی سرپرست را از آسایشگاه ها به فرزندی میگیرند. حال اینکه بعضا این کودکان از سن شیر هم گذشته اند آیا این کودکان به آنها محرم میشوند؟ راهی برای محرمیت وجود دارد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
در توضیح المسائل بیان شده.
8988
مطرح شده توسط: جاوید صدر