اشکالی برای بنده پیش آمده: آیا جز حضرت باریتعالی جل جلاله وجود دیگری هم قدیم بوده است. مثلا اینکه بگوییم از ازل مخلوقی وجود داشته است. نظر فلاسفه قدیم بودن عالم است. با توجه به این آیا خدشه نمیشود که خداوند برای وجودش نیاز به مخلوق داشته است.العیاذبالله.

پرسش
سلام علیکم و رحمة الله آرزوی سلامتی حضرتعالی را میکنم. اشکالی برای بنده پیش آمده: آیا جز حضرت باریتعالی جل جلاله وجود دیگری هم قدیم بوده است. مثلا اینکه بگوییم از ازل مخلوقی وجود داشته است. نظر فلاسفه قدیم بودن عالم است. با توجه به این آیا خدشه نمیشود که خداوند برای وجودش نیاز به مخلوق داشته است.العیاذبالله.
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
قِدَم از آن خدا است فقط.
مطرح شده توسط: جاوید صدر