موقع خرید نان در جاهایی که باقیمانده پول، پول خرد است به جای اینکه باقی پول را برگردانند مقداری از نان کامل را به جای باقیمانده پول می‌برند و به خریدار می‌دهند. با توجه به اینکه این برش تقریبی است و از طرف دیگر برای کمتر از یک عدد نان قیمت مشخصی وجود ندارد چنین خرید و فروشی چه حکمی دارد؟

پرسش
سلام علیکم موقع خرید نان در جاهایی که باقیمانده پول، پول خرد است به جای اینکه باقی پول را برگردانند مقداری از نان کامل را به جای باقیمانده پول می‌برند و به خریدار می‌دهند. با توجه به اینکه این برش تقریبی است و از طرف دیگر برای کمتر از یک عدد نان قیمت مشخصی وجود ندارد چنین خرید و فروشی چه حکمی دارد؟ آیا می‌توان چنین خرید و فروش کرد یا حتما باید مصالحه کرد؟ در صورت مصالحه با توجه به اینکه نانوا به قصد خرید و فروش این کار را انجام می‌دهد حکم چنین معامله‌ای چیست؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
مصالحه است.
9257
مطرح شده توسط: محسن مقدس زاده