لطفاً آداب استفاده از تربت پاک حضرت امام حسین (علیه السلام) برای شفاء مریض را بگوئید.

سوال
سلام علیکم. لطفاً آداب استفاده از تربت پاک حضرت امام حسین (علیه السلام) برای شفاء مریض را بگوئید.
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
در کتاب مفاتیح الجنان مذکور است، مراجعه کنید.
9640
مطرح شده توسط: محمدامین حداد