شخصی دندانپزشک است و مراجعه کنندگان محرم و نامحرم هستند سوال دارد که می تواند به زن محرم دست بزند و اگر نامحرم آشنا باشد چه حکمی دارد ؟

پرسش
سلام علیکم شخصی دندانپزشک است و مراجعه کنندگان محرم و نامحرم هستند سوال دارد که می تواند به زن محرم دست بزند و اگر نامحرم آشنا باشد چه حکمی دارد ؟ والسلام
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
زن ها به دندانپزشک زن مراجعه کنند.
8236
مطرح شده توسط: حیدر عباس رضوی