آیا عمر (عمرو) ابن علی (علیه السلام) ناخلف بوده؟ و این گفته صحیح است که در آخرین لحظات عمر مبارک حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) در حضور ایشان مخالفت کرده و دست خود را برای بیعت با محمدبن حنفیه دراز کرده؟

پرسش
سلام علیکم حضرت استاد بفرمایید آیا عمر (عمرو) ابن علی (علیه السلام) ناخلف بوده؟ و این گفته صحیح است که در آخرین لحظات عمر مبارک حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) در حضور ایشان مخالفت کرده و دست خود را برای بیعت با محمدبن حنفیه دراز کرده؟ اگر چنین است اسناد آن را مرقوم بفرمایید. دست بوس شما استاد عزیز هستیم
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
دو فرزند بوده یکی عمر و دیگری عمرو.
و عمر را جمعی نوشته اند که از شهداء کربلا است، و البته قول مذکور شما هم در کتب موجود است. والله العالم.
7294
مطرح شده توسط: محمدعلی نوروزعلی بیک