همسران و فرزندان ائمه «علیهم السلام»

آیا حضرت ام کلثوم در واقعه عاشورا حضور داشتند یا خیر ؟و اینکه مرحوم آیه الله سید محمد شیرازی (قدس سره) در کتاب الدعا و زیاره آورده که حضرت علی شش فرزند از حضرت زهرا داشته سه پسر و سه دختر که اسم هر سه دختر زینب بوده و حضرت زینب کبری در شام، زینب وسطی در مصر و زینب صغری که قبل از عاشورا از دنیا رفته بود در مدینه مدفون هستند صحیح می باشد؟

مشاهده پاسخ »

آخوندهای مدعی تشیع، قصد دارند به هر نحو ازدواج ام کلثوم دختر فاطمه زهرا با حضرت عمر را خدشه دار کنند و روایات مربوط به این قضیه را به هر صورت تاویل و توجیه و ماست مالی می‌کنند، ولی هیچگاه به سخن عالم تراز اول خودشان مجلسی اشاره‌ای ندارند، چون خیلی باب میلشان نیست

مشاهده پاسخ »