اگر می شود سند نامه 6 نهج البلاغه را به من ارایه دهید همان طور که خودتان مستحضر هستید نهج البلاغه سندیت ندارد اگر می شود سند این نامه را ارایه دهید و هم چنین بگویید این نامه سندش درست است یا خیر ؟

پرسش
سلام علیکم بر استاد . سوالی داشتم در مورد سند یک روایت . اگر می شود سند نامه 6 نهج البلاغه را به من ارایه دهید همان طور که خودتان مستحضر هستید نهج البلاغه سندیت ندارد اگر می شود سند این نامه را ارایه دهید و هم چنین بگویید این نامه سندش درست است یا خیر ؟ با تشکر
پاسخ
مرکز حقایق اسلامی
بسمه تعالی
السلام علیکم
تاریخ صفین 29، العقد الفرید 322/4
تاریخ طبری 235/5، الامامة والسیاسة 13/1
مرکز الحقائق الاسلامیة
7936
مطرح شده توسط: علی رضا درویشی