اگر معامله یا قبض و اقباض در جای غصبی انجام شود و یا هنگام معامله یا قبض و اقباض معصیتی انجام شود آیا در اصل معامله یا قبض و اقباض اشکالی به وجود می‌آید؟

پرسش
سلام علیکم اگر معامله یا قبض و اقباض در جای غصبی انجام شود و یا هنگام معامله یا قبض و اقباض معصیتی انجام شود (مثل لمس اسماء متبرکه و مانند اینها) آیا در اصل معامله یا قبض و اقباض اشکالی به وجود می‌آید؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
خیر.
9282
مطرح شده توسط: محسن مقدس زاده