اگر حدیثی بدون ذکر سند در منابع روایی شیعه نقل شده باشد ولی همان حدیث عینا در کتب مخالفین همراه با سند آمده باشد و سند هم سند شیعی باشد، می‌توان به آن سند اعتماد کرد و آنرا مورد بررسی قرار داد؟ و یا اینکه می‌توان گفت که علمای شیعه بدون ذکر سند، روایت را آورده‌اند و به آن اعتماد داشته‌اند؟

پرسش
سلام علیکم اگر حدیثی بدون ذکر سند در منابع روایی شیعه نقل شده باشد ولی همان حدیث عینا در کتب مخالفین همراه با سند آمده باشد و سند هم سند شیعی باشد (یعنی به نقل از کتب شیعه در کتاب سنی آمده باشد ولی اصل آن کتاب شیعه در حال حاضر در دسترس نباشد) می‌توان به آن سند اعتماد کرد و آنرا مورد بررسی قرار داد؟ و یا اینکه می‌توان گفت که علمای شیعه بدون ذکر سند، روایت را آورده‌اند و به آن اعتماد داشته‌اند؟ تشکر
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
کلیّت ندارد، بطور موردی باید بررسی شود.
9661
مطرح شده توسط: مهدی کریمی