آیا در قرض دادن و قرض گرفتن هم باید حتما دقیقا زمان پس دادن پول و همچنین تعداد دفعاتی که باید پول پس داده شود (اقساط) هم مشخص کنند یا اینکه لزومی ندارد؟

پرسش
سلام علیکم آیا در قرض دادن و قرض گرفتن هم باید حتما دقیقا زمان پس دادن پول و همچنین تعداد دفعاتی که باید پول پس داده شود (اقساط) هم مشخص کنند یا اینکه لزومی ندارد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
لزوم دارد.
9104
مطرح شده توسط: محسن مقدس زاده