در مورد منکر الحدیث بودن یک راوی بگویید که آیا در قواعد رجالی اهل سنت منکر الحدیث بودن یک راوی سند حدیث یا روایت رو ضعیف می کند؟ البته با سند و مدرک

پرسش
در مورد منکر الحدیث بودن یک راوی بگویید که آیا در قواعد رجالی اهل سنت منکر الحدیث بودن یک راوی سند حدیث یا روایت رو ضعیف می کند؟ البته با سند و مدرک
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
روایت منکر را قبول ندارند هر چند راوی توثیق داشته باشد به کتاب (تدریب الراوی) تألیف حافظ سیوطی مراجعه کنید.
7664
مطرح شده توسط: علی رضا درویشی