در مقتل الحسین مقرم و تهذیب الاحکام طوسی و الذکری لشهید: «يا أختاه يا أم كلثوم، يا فاطمة، إن أنا قُتلت فلا تشققن علي جيباً، ولا تخمشن وجهاً، ولا تنطقنج هراً» به چه منظور آقا امام حسین اینها را فرمودند؟

پرسش
در مقتل الحسین مقرم و تهذیب الاحکام طوسی و الذکری لشهید: «يا أختاه يا أم كلثوم، يا فاطمة، إن أنا قُتلت فلا تشققن علي جيباً، ولا تخمشن وجهاً، ولا تنطقنج هراً» به چه منظور آقا امام حسین اینها را فرمودند؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
به منظور آرامش بخشیدن به آنان بوده.
6107
مطرح شده توسط: جواد مهدوی