اگر شوهر درخواست هم خوابگي كرد واجب است زن اطاعت كند، از آن طرف علم روانشناسی بانوان اثبات کرده اگر زن از نظر جسمی و روحی آمادگی آمیزش را نداشته باشد، اجبارموجب آسیب جسمی و روحی زن خواهد شد. آیا زن واجب است از شوهر در خصوص درخواست آمیزش اطاعت کند ولو اینکه این آمیزش موجب آسیب جسمی یا روحی زن گردد؟

پرسش
در جایی گفته شد طبق نظر اسلام اگر شوهر درخواست هم خوابگي كرد واجب است زن اطاعت كند (مگر ایام عادت ماهانه و روزه‏ داري). از آنجا که علم روانشناسی بانوان اثبات کرده است اگر زن از نظر جسمی و روحی آمادگی آمیزش را نداشته باشد (همچون خستگی، ناراحتی فکری و روحی و امثال آن) مجبور کردن وی به آمیزش موجب آسیب جسمی و روحی زن خواهد شد. آیا اگر زن روزه و یا عادت ماهانه نباشد، واجب است از شوهر در خصوص درخواست آمیزش اطاعت کند ولو اینکه این آمیزش موجب آسیب جسمی یا روحی زن گردد؟ موفق باشید
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
برای همین جهت است که طبق نظر اسلام باید شوهر با مقدّماتی ـ که زن را آماده می کند از قبیل شوخی و ملاعبه ونحو ذلک ـ اقدام نماید و نهی شده از عمل زناشوئی بدون مقدّمه.
موفق باشید
6149
مطرح شده توسط: سید مهدی علوی