حکم پاشیدن کود حیوانی به مزارع چیست؟ آیا میوه یا صیفی یا دیگر محصولاتی که از کود حیوانی رشد کنند حرام هستند یا خیر؟ آیا فروش محصولات حلال است؟

پرسش
حکم پاشیدن کود حیوانی به مزارع چیست؟ آیا میوه یا صیفی یا دیگر محصولاتی که از کود حیوانی رشد کنند حرام هستند یا خیر؟ آیا فروش محصولات حلال است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
وجه اشکال چیست؟