جفر ابیض محفظه‌ای بود که از پوست گاو درست شده که صحف ابراهیم تا مصحف فاطمه در آن نگهداری می‌شده و جفر احمر محفظه‌ای بوده که اسلحه رسول خدا در آن نگهداری می‌شده. پس معلوم می‌شود جفرها کتاب نبوده بلکه جعبه بوده‌اند که شما می‌گوید کتاب بوده

پرسش
جفر ابیض محفظه‌ای بود که از پوست گاو درست شده که صحف ابراهیم تا مصحف فاطمه در آن نگهداری می‌شده. اصول کافی ج 1 ص 240 و جفر احمر محفظه‌ای بوده که اسلحه رسول خدا در آن نگهداری می‌شده. بحار ج 26 ص 18 پس معلوم می‌شود جفرها کتاب نبوده بلکه جعبه بوده‌اند که شما می‌گوید کتاب بوده
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
نمی‌گوئیم کتاب بوده بلکه مقصود از کتاب این است که مکتوب بوده، و کتاب در لغت به همین معنا است.
9329
مطرح شده توسط: امیر ریاحی