در زمین وقفی کنار امامزاده محل، قبرها را به قیمت های مختلف برای افراد همان محله می‌فروشند 1. فروختن قبر در زمین وقفی چه حکمی دارد؟ 2. دفن نکردن فردی غیز از اعضای آن محله چه حکمی دارد؟ 3. آیا جایز است افراد دیگر محله ها را در آنجا خاک نکنند و اگر فردی که عضو آن محله نیست را با قیمت بالاتر دفن کنند حکمش چیست؟

پرسش
با سلام و تحیت در مجاورت ما امامزاده‌ای قرار دارد که زمین آن را فردی وقف کرده است در این زمین وقفی قبرها را به قیمت هفت و نیم، چهل و صد میلیون برای افراد همان محله می‌فروشند 1. فروختن قبر در زمین وقفی چه حکمی دارد؟ 2. دفن نکردن فردی غیز از اعضای آن محله چه حکمی دارد؟ 3. آیا جایز است افراد دیگر محله ها را در آنجا خاک نکنند و اگر فردی که عضو آن محله نیست را با قیمت بالاتر دفن کنند حکمش چیست؟ با تشکر
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
باید وقفنامه را دید و بر طبق آن عمل کرد.
9273
مطرح شده توسط: علیرضا شایق