نظر شریف جنابعالی پیرامون شخصیت و قیام جناب زید شهید چیست و آیا این قیام ها با نهی از ناحیه امام معصوم روبرو بوده است؟

پرسش
با سلام نظر شریف جنابعالی پیرامون شخصیت و قیام جناب زید شهید چیست و آیا این قیام ها با نهی از ناحیه امام معصوم روبرو بوده است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
ظاهراً همه اتّفاق دارند بر اینکه او شهید است و مأجور.
7660
مطرح شده توسط: محمدعلی سافلی