روایتی هست با این مضمون که دو برادر یکی محب امام (ع) و دیگری سب امام میکرد در مسیری امام را از دور می بیند برادر محب مسیر را عوض میکند … و امام فرمود برای ما کاری ندارد که همه را عاشق خود کنیم اما اذن نداریم و در ادامه فرمودند امام آخر الزمان این اذن را هم دارد. سند این روایت را می خواستم.

پرسش
با سلام روایتی هست با این مضمون که دو برادر یکی محب امام (ع) و دیگری سب امام میکرد در مسیری امام را از دور می بیند برادر محب مسیر را عوض میکند ( همراه برادرش بوده ) امام چند روز بعد می پرسد از او که چرا مسیر را عوض کردی ؟ میگوید: میخواستم برادرم به شما اهانت نکند. امام می فرماید می خواهی او را عاشق خود کنم؟ گفت آری. و اما نگاهی به برادر او در کوچه انداخت و او دوان دوان آمد و به پای امام افتاد و گریست. و امام فرمود برای ما کاری ندارد که همه را عاشق خود کنیم اما اذن نداریم و در ادامه فرمودند امام آخر الزمان این اذن را هم دارد. سند این روایت را می خواستم. با تشکر و التماس دعا
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
به کتاب بحارالانوار ج 47 صفحه 156 – 157 مراجعه بفرمایید.
7008
مطرح شده توسط: مریم پیریایی