این مسئله که مادر امام سجاد علیه السلام دختر یزدگرد ساسانی یا از خاندان ساسانی بوده است تا چه حد صحت و قطع یقین دارد؟

پرسش
با سلام آیا این مسئله که مادر امام سجاد علیه السلام دختر یزدگرد ساسانی یا از خاندان ساسانی بوده است تا چه حد صحت و قطع یقین دارد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
آنچه نوشته اند دختر خود یزدگرد بوده.
7661
مطرح شده توسط: محمدعلی سافلی