احتراماً اینجانب در اوائل تکلیف، مقلد مرحوم آیت الله اراکی بوده ام و اکنون مقلد آیت الله سیستانی می باشم. با توجه به لزوم تقلید از اعلم، تکلیف اینجانب چیست؟

پرسش
با سلام، احتراماً اینجانب در اوائل تکلیف، مقلد مرحوم آیت الله اراکی بوده ام و اکنون مقلد آیت الله سیستانی می باشم. با توجه به لزوم تقلید از اعلم، تکلیف اینجانب چیست (بر تقلید از آیت الله اراکی باقی بمانم یا از آیت الله سیستانی تقلید نمایم)؟ باتشکر
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر تقلیدتان از روی میزان شرعی است عدول نکنید.
8498
مطرح شده توسط: محسن