در حديث كساء، فراز فقال الله در چند جا حضرت زهرا بدون واسطه از خداوند متعال و جبرئيل مطالبي را بيان فرموده اند؛ آيا شنيدن كلام خداوند و مكالمات پروردگار و جبرئيل براي آن حضرت ممكن بوده؟ لطفاً چگونگي آن را توضيح دهيد

پرسش
باسمه تعالي در حديث كساء كه مشهور است در فراز فقال الله در چند جا حضرت زهرا بدون واسطه از خداوند متعال و جبرئيل مطالبي را بيان فرموده اند؛ آيا شنيدن كلام خداوند و مكالمات پروردگار و جبرئيل براي آن حضرت ممكن بوده؟ لطفاً چگونگي آن را توضيح دهيد
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
این ها عبارات راوی است که از قول جبرئیل نقل می کند.
7465
مطرح شده توسط: سيد بهنام روضاتي