نظر آیت الله میلانی درباره تقریب مذاهب و وحدت با اهل سنت چیست؟ در چه صورتی پذیرفته می‌دانند؟ ایشان وحدت اسلامی را چگونه تعریف می‌کنند؟

پرسش
باسلام نظر آیت الله میلانی درباره تقریب مذاهب و وحدت با اهل سنت چیست؟ در چه صورتی پذیرفته می‌دانند؟ ایشان وحدت اسلامی را چگونه تعریف می‌کنند؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
«وحدت» را قبول داریم، اما اصطلاح است، و مقصود یا وحدت سیاسی است و یا وحدت اجتماعی و یا وحدت مذهبی. و از این سه خارج نیست. اما وحدت سیاسی که مسلمین در مقابل غیر مسلمین اتحاد داشته باشند تا شکست نخورند، کاملاً حق است. و و وحدت اجتماعی به معنای حسن معاشرت با یکدیگر، اینهم کاملاً حق است. اما وحدت مذهبی ـ با حفظِ حسن معاشرت و وحدت سیاسی مذکور ـ با بحث منطقی و گفتگوی هدفمند امکان‌پذیر است. موفق باشید
9508
مطرح شده توسط: راضیه علی اکبری