ادیان و مذاهب

در دانشگاه ما تعداد انگشت شماری سنی وهابی زده هستند که شبهاتی را علیه شیعه بیان میدارند. ما بر حسب وظیفه در نشریه دانشگاهی به جهت پاسخگویی به آن ها و از طرفی پاسخ به شبهات شیعیان جاهلی که بحث علمی را مصداق توهین به اهل سنت میدانند متنی را به چاپ رساندیم. نشر چنین متنی در فضای علمی دانشگاهی با توجه با نشر شبهه های مخالفین علیه مذهب تشیع آیا تضادی با وحدت دارد یا خیر؟

مشاهده پاسخ »

ما مذهبمون اثنی عشری است یا ما جزو فرقه اثنی عشری هستیم؟ نظر بنده این است که مذهب، انشعابی از دین است پس حال که مذهب، انشعابی از دین است در صورتی این انشعاب به مقصد میرسد که از 12 امام پیروی کنیم پس ما مذهب اثنی عشری هستیم نه فرقه ای از فرقه های شیعه که اثنی عشری است.

مشاهده پاسخ »

من یک تحقیق درباره اثبات مذهب تشیع انجام داده‌ام. در این تحقیق فقط از آیات قرآن و استدلالات عقلی استفاده شده. آنچه در میان کتاب ها و تحقیقات در دسترس جستجو کردم. آیا برایتان مقدور می‌باشد که این تحقیق را برایتان ارسال کرده و از درستی یا اشتباه بودن نتایجی که به دست آوردم مطمئن شوم؟

مشاهده پاسخ »