اینجانب زن متاهل که با همسرم زیاد اختلاف دارم و به علت مسائلی فعلا آشکارا نمی توانیم طلاق بگیریم. همسرم بارها گفته طلاقت دادم و با توجه به اینکه دین می فرماید اگر مردی به زنش بگوید طلاقت دادم زن بر او حرام می شود و همسرم نیز این موضوع را می داند و دیگر پشیمان نشده، آیا من دیگر شرعا زن او نیستم؟

پرسش
با سلام، اینجانب زن متاهل که با همسرم زیاد اختلاف دارم و به علت مسائلی فعلا آشکارا نمی توانیم طلاق بگیریم. همسرم بارها گفته طلاقت دادم و با توجه به اینکه دین می فرماید اگر مردی به زنش بگوید طلاقت دادم زن بر او حرام می شود و همسرم نیز این موضوع را می داند و دیگر پشیمان نشده، آیا من دیگر شرعا زن او نیستم؟ و اگر هستم می توانیم پنهانی کسی را وکیل کنیم و در کنار دو شاهد صیغه طلاق بخوانیم و من می توانم بعد آن ازدواج موقت داشته باشم؟  عده من چقدر است؟ با توجه به اینکه حدود یک سال می باشد که نزدیکی نداشتیم نفقه ای هم نگرفتم و به این دلیل می خواهم ازدواج موقت داشته باشم که به گناه نیفتم
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
شما فعلا مطلقه نیستید چون او به شما نگاه می کند و حرف می زند، ممکن است از روی مصلحتی بگوید و ممکن است واقعا طلاق داده و رجوع کرده باشد
احتیاط در آن است که در حضور شاهد صیغه طلاق جاری بشود و بعد از آن عده طلاق را نگه دارید