اعتبار زیارت ناحیه مقدسه از جهت سند تا چه حد است؟ آیا میتوان به این زیارت اعتنا کرد؟

پرسش
اعتبار زیارت ناحیه مقدسه از جهت سند تا چه حد است؟ آیا میتوان به این زیارت اعتنا کرد؟ اگر سندش را بفرمایید ممنون میشویم.
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
مرحوم شیخ مفید در کتاب مزار خود روایت کرده اند و در بعضی کتب دیگر موجود است. مگر کسی در انتساب کتاب مذکور تشکیک کند. به هر حال شما به قصد رجاء بخوانید.
7962
مطرح شده توسط: جاوید صدر