استفاده از الفاظی مانند سگ حسینم، سگِ سگ های حسینم و … چنانچه برای نشان دادن مقام و عظمت حضرت سیدالشهدا و وابستگان به آن حضرت باشد آیا مانعی دارد!؟

پرسش
استفاده از الفاظی مانند سگ حسینم، سگِ سگ های حسینم و … چنانچه برای نشان دادن مقام و عظمت حضرت سیدالشهدا و وابستگان به آن حضرت باشد آیا مانعی دارد!؟ صحت انتساب این شعر به آیت الله العظمی وحید درست است؟ وحیدم من اگر در جرم و تقصیر***سگی بودم شدم در پای تو پیر تو که قاتل به خوان خود بخوانی***مپندارم که این سگ را برانی
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
این کلمات جنبه کنائی دارد، و شعر مذکور صحت دارد.
7942
مطرح شده توسط: حسام سلحشور