اراده مورد بحث در آیه تطهیر تشریعی است یا تکوینی؟

پرسش
اراده مورد بحث در آیه تطهیر تشریعی است یا تکوینی؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
این تطهیر تکوینی است نه تشریعی، زیرا اگر تشریعی باشد اختصاص به اهل بیت (علیهم السلام) ندارد در حالیکه خطاب به اهل بیت (علیهم السلام) است، و باید توجه داشت که در عین تکوینی بودن جبر لازم نمی آید.