آیا زندانی نمودن فرد عاجز از پرداخت مهریه و دیه با شرع انور موافق است؟

پرسش
آیا زندانی نمودن فرد عاجز از پرداخت مهریه و دیه با شرع انور موافق است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر بدهکار معسر باشد و اعسارش ثابت شود زندانی نمودن او جایز نیست ولی اثبات اعسار بر عهده بدهکار است