آیا روایتی داریم که در آن، زیارت امین الله را زیارت عامه دانسته باشد؟ کدام روایت است که گفته در این زیارت در هر یک از مشاهد مشرفه به جای السلام علیک یا امیرالمؤمنین نام آن امام را بگویید؟

پرسش
آیا روایتی داریم که در آن، زیارت امین الله را زیارت عامه دانسته باشد؟ کدام روایت است که گفته در این زیارت در هر یک از مشاهد مشرفه به جای السلام علیک یا امیرالمؤمنین نام آن امام را بگویید؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
بلی، روایت داریم، بحارالانوار 99 / 176 ـ 177.
6164
مطرح شده توسط: سیدیاسر ضیاءالحق