آیا در نهج البلاغه خطبه ای هست که حضرت امیر المومنین (علیه السلام) در آن صراحتا خلفاء پیش از خود را مورد نکوهش قرار داده باشند. لطفا موارد موجود را بیان کنید.

پرسش
آیا در نهج البلاغه خطبه ای هست که حضرت امیر المومنین (علیه السلام) در آن صراحتا خلفاء پیش از خود را مورد نکوهش قرار داده باشند. لطفا موارد موجود را بیان کنید.
پاسخ
مرکز حقایق اسلامی
بسمه تعالی
سلام علیکم
خطبه سوم نهج البلاغه معروف به خطبه شقشقیه.
6465
مطرح شده توسط: حسن