آیا اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله سواد نوشتن نداشته اند صحیح است؟

پرسش
آیا اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله سواد نوشتن نداشته اند صحیح است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
در قرآن مجید است. و نقص نیست.
6980
مطرح شده توسط: علی