سؤالات قرآنی

با توجه به حدیث ثقلین که پیامبر اکرم کتاب و عترت را برای هدایت به جای گذاشته است، با توجه به مفهوم کتاب که یک مجموعه مدون می باشد به این مفهوم که حضرت قرآن مدون را در بین امت به جا گذاشته و از طرف دیگر قرآنی که توسط امیرالمومنین علیه السلام تدوین شد در دست ما نیست، ترتیب و چینش فعلی سوره های قرآن توسط چه کسی صورت گرفته و آیا به نوعی تحریف به حساب نمی آید؟

مشاهده پاسخ »