آیا اگر نذر کرده ایم به کسی صدقه بدهیم می توانیم آن را تحت عنوان هدیه، ولی به نیت صدقه به او بدهیم؟

پرسش
آیا اگر نذر کرده ایم به کسی صدقه بدهیم می توانیم آن را تحت عنوان هدیه، ولی به نیت صدقه به او بدهیم؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
مانعی ندارد