در قالب خرید و فروش ارز به هر مسافری برای سفر خارج 2000 دلار ارز دولتی در ازای صدور بلیط می دهند؛ بلیط به نام مسافری صادر می شود ولی مسافر به خارج نمی رود یا فقط بلیط صادر می شود بخاطر دریافت ارز دولتی و بعد این ارز به قیمت آزاد در بازار به فروش می رسد. آیا این کار را اگر شخص دیگری سرمایه را بدهد آیا این معامله اشکال دارد؟

پرسش
در قالب خرید و فروش ارز به هر مسافری برای سفر خارج 2000 دلار ارز دولتی در ازای صدور بلیط می دهند؛ بلیط به نام مسافری صادر می شود ولی مسافر به خارج نمی رود یا فقط بلیط صادر می شود بخاطر دریافت ارز دولتی و بعد این ارز به قیمت آزاد در بازار به فروش می رسد. آیا این کار را اگر شخص دیگری سرمایه را بدهد آیا این معامله اشکال دارد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
اشکال دارد