در بعضی رستوران ها که اصطلاحا منو باز هستند یعنی به این صورت که فروشنده پولی را (اول یا آخر) می گیرد و مشتری در مقابل پول ثابت و معینی که داده است هر مقدار که بخواهد از غذاهایی که در دسترس او قرار گرفته است استفاده می کنند، در حالی که پیش از استفاده از غذاها نوع و مقدار غذاها را نمی داند و چنین فروش غذا در رستوران ها از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

پرسش
در بعضی رستوران ها که اصطلاحا منو باز هستند یعنی به این صورت که فروشنده پولی را (اول یا آخر) می گیرد و مشتری در مقابل پول ثابت و معینی که داده است هر مقدار که بخواهد از غذاهایی که در دسترس او قرار گرفته است استفاده می کنند، در حالی که پیش از استفاده از غذاها نوع و مقدار غذاها را نمی داند و چنین فروش غذا در رستوران ها از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
در لحظه قبل از مصرف مشخص شده و ملک قرار گرفته و در ملک تصرف شده و همین کافی است
موفق باشید