اگر کسی در معامله (در تاکسی) راننده به جای سکه 200 تومانی سکه طلا دهد (اشتباهی) و ما بگیریم و بعد بفهمیم طلا است می توان استفاده کرد؟

پرسش
اگر کسی در معامله (در تاکسی) راننده به جای سکه 200 تومانی سکه طلا دهد (اشتباهی) و ما بگیریم و بعد بفهمیم طلا است می توان استفاده کرد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
واضح است که نمی شود تصرف نمود