آیا طبیب مرد باید زایمان طبیعی را آموزش ببیند؟ و در صورت لزوم این امر آیا جواز شرعی حضور در زایمان طبیعی به منظور آموزش، متوقف بر رضایت بیمار خواهد بود یا خیر؟

پرسش
با توجه به حرمت نگاه به عورت زن مسلمان:
آیا طبیب مرد باید زایمان طبیعی را آموزش ببیند؟ و در صورت لزوم این امر آیا جواز شرعی حضور در زایمان طبیعی به منظور آموزش، متوقف بر رضایت بیمار خواهد بود یا خیر؟
اگر این وظیفه منحصر به طبیب زن می باشد، آیا آموزش طب برای زن مسلمان که مستلزم اختلاط و حضور در اجتماع می باشد جایز است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
این موضوع مثل موضوعات دیگر است، ادله اولیه و ثانویه باید محکّم شود، و تشخیص موضوع با خود مکلفین است.
موفق باشید