حکم قتل انسان ناقص الخلقه بعد تولد چیست؟

پرسش
حکم قتل انسان ناقص الخلقه بعد تولد چیست؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
جایز نیست و دیه انسان کامل را دارد، هرگز اقدام نکنید که آثار بدی هم دارد.