بنا به فتوای آقای وحید خراسانی آیا هدیه خمس دارد؟

پرسش
بنا به فتوای آقای وحید خراسانی آیا هدیه خمس دارد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
به مساله شماره 1770 مراجعه کنید
( اگر از غیر کسب مالی به دست آورد، مثلا چیزی به او ببخشند، در صورتی که آن بخشیده شده قدر و قیمت معتنابهی نزد مرد داشته باشد و از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را باید بدهد)