با توجه به اینکه در قرآن فقط و فقط یک بار از خمس ( سوره انفال) نام برده شده، لطفا بفرمایید معنی کلمه غنمتم چگونه به درآمد تعبیر شده و از چه زمانی این قانون اجرایی شده است و چرا در زمان رسول خدا اجرایی نبوده است؟ و دیگر اینکه چرا کلمه زکات به دفعات تکرار شده است یعنی پشت سر هر بار کلمه صلات این کلمه آمده است؟

پرسش
با توجه به اینکه در قرآن فقط و فقط یک بار از خمس ( سوره انفال) نام برده شده، لطفا بفرمایید معنی کلمه غنمتم چگونه به درآمد تعبیر شده و از چه زمانی این قانون اجرایی شده است و چرا در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله اجرایی نبوده است؟ و دیگر اینکه چرا کلمه زکات به دفعات تکرار شده است یعنی پشت سر هر بار کلمه صلات این کلمه آمده است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
1 ـ اینکه فقط یک بار در قرآن آمده اختصاص به خمس ندارد و ضرر به جایی نمی زند
2 ـ اینکه لفظ غنیمت بر مطلق درآمد تعبیر شده، در لغت آمده و در روایات معتبره چنین تفسیر گردیده
3 ـ این قانون در زمان خود حضرت اجرایی بوده و خمس یکی از مطالبات صدیقه طاهره سلام الله از ابوبکر ذکر شده است
4 ـ بعضی گفته اند عدم تکرار شاید به جهت حفظ احترام سادات بوده
والله العالم