حجاب

اول: آیا در زمان حکومت پیامبر خدا و امیرالمومنین علیهما السلام در آن موقع حجاب زنان اجبار به امر حکومت بوده یا اینکه بر اساس پوشش عربی بوده یا اینکه بخاطر اجرای فرامین الهی حکومت اسلامی مردم را مجبور میکرده که حجاب را رعایت کنند؟ دوم: بعضی از علما می گویند دین از سیاست جدا می باشد. برای من این سوال مطرح می شود که اگر این حرف درست باشد پس خداوند متعال چطور برای هدایت بشر و سعادت آن در چهار چوب دین فرامینی را امر کردند مگر می شود برای زندگی دسته جمعی (حکومت) فرامینی را وضع نکنند.

مشاهده پاسخ »