مقداری حبوبات از یک ارگانی موش آنها را تا قسمتی خراب کرده و تذکر در این باره به مسئولین داده شده و هیچ اثری نداشته، اگر به مقدار مصرف از آن ببریم چه حکمی دارد؟ اگر هم بماند کامل از بین می رود

پرسش
مقداری حبوبات از یک ارگانی موش آنها را تا قسمتی خراب کرده و تذکر در این باره به مسئولین داده شده و هیچ اثری نداشته، اگر به مقدار مصرف از آن ببریم چه حکمی دارد؟ اگر هم بماند کامل از بین می رود
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر مالیت دارد و مملوک است، اذن در تصرف لازم است.