آیا این نسبت عجیب خانوادگی که به عُمر می دهند (که مادرش هم خواهرش بوده و هم عمه اش بوده و…) صحت دارد؟

پرسش
آیا این نسبت عجیب خانوادگی که به عُمر می دهند (که مادرش هم خواهرش بوده و هم عمه اش بوده و…) صحت دارد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
در منابع سنی و شیعی موجود است، ولیکن راجع به این موضوع و نظائر آن نمی خواهیم بحث کنیم.
موفق باشید