سیره نبوی

در جنگ بنی قریظه چرا همه را گردن زدند؟ مثلا یک پیرمرد که ممکن است بر اثر ناتوانی کاری هم نکرده باشد چه گناهی دارد؟ در روایتی دیدم که پیامبر طبق نقل بالا دستور دادند که انهایی که شک دارند که بالغ هستند یا کودک، به موی زیر شکم آنان نگاه شود و اگر روییده است گردن بزنند. آیا این کار در شأن و مقام رسول الله بود؟

مشاهده پاسخ »