فوائد حضور و وجود امام زمان چیست؟ اگر نبودند چه می شد؟ چرا اگر امام فقط برای یک لحظه نباشد زمین اهلش را فرو می برد؟

پرسش
فوائد حضور و وجود امام زمان چیست؟ اگر نبودند چه می شد؟ چرا اگر امام فقط برای یک لحظه نباشد زمین اهلش را فرو می برد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
جواب طولانی است، کافی است که بدانیم
وجود حدوثاً و بقاءً منوط به وجود امام در هر زمان است
تکلیف حدوثاً و بقاءً منوط به وجود حجت است و او امام است